Aspektuális határozók: Magas pozíciók és más, alulreprezentált olvasatok [= Aspectual adverbials: High positions and other under-represented readings]

Abstract

In this paper we consider the idea that a common, templatic definition lies behind the varied meaning of aspectual adverbials (again, still, etc). We discuss the feasibility of extending the general definition to adverbials that have a pragmatically flavored interpretation. The templatic approach, combined with a proposal of structurally high, discourse-related attachment positions, provides an account of a variety of less well discussed readings of aspectual adverbials.

A cikk alapja az, hogy egy közös templátum áll az aspektuális határozók (megint, még, stb) különféle jelentése mögött. Amellett érvelünk, hogy az általános definiciót ki lehet terjeszteni azokra a határozókra, amiknek a jelentése legalábbis részben pragmatikai eszközökkel írható le. A templátum-alapú megközelítés és a határozók szerkezetileg magas, diskurzussal kapcsolatos helyzete lehetővé teszi a különféle aspektuális határozók leirását; a templátum segítségével nem csak a szigorúan vett időhatározói jelentéseket lehet leírni.

Publication
In Kenesei István, Dékány Éva, Halm Tamás & Surányi Balázs (eds.), Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből [= Recent advances in grammatical theory, language history, and Uralic studies] (Általános nyelvészeti tanulmányok [= Studies in Generative Linguistics] 32), 281–296. Budapest: Akadémiai Kiadó
Benjamin Slade
Benjamin Slade
Associate Professor of Linguistics

My research interests include formal semantics and syntax, historical linguistics, South Asian and Caribbean languages, and the use of computational concepts in formal linguistics.